Arysta

Тестовете показват, че биостимулантът увеличава добива

Ключ за изкореняване и засаждане, за да се преодолее бариерата за доходност

Правилното манипулиране е от съществено значение за използването на третираните семена