Arysta

Тестовете показват, че биостимулантът увеличава добива

Ключ за изкореняване и засаждане, за да се преодолее бариерата за доходност

Правилното манипулиране е от съществено значение за използването на третираните семена

11513242341.jpg

Космик е широкоспектърен хербицид. Унищожава всички едногодишни и многогодишни плевели и нежелани храсти в овощни градини, лозя и ж.п.линии

Прочетете повече