Arysta

АРИСТА ЛАЙФСАЙЪНС в БЪЛГАРИЯ

Ариста ЛайфСайънс България е част от новата мултинационална компания Ариста ЛайфСайънс (обединение на Arysta LifeScience, Agriphar, Chemtura Agrosolutions) основен фактор в света на агрохимическия бизнес, с дългогодишни традиции и уникално порфолио от продукти за третиране на семена, растителна защита и биопродукти, оптимизирани решения при основните и специализирани земеделски култури.

Нашата мисия е да култивираме просперитет чрез съвременно земеделие, да създаваме уникални комбинации от иновативни технологии за растителна защита и биорешения. Ариста ЛайфСайънс присъства в 61 държави на 6 континента, като предоставя съвременни и прогресивни решения за устойчиво земеделие. Визията и стремежът ни е да станем разпознаваеми и уважавани като компания, която налага нови стандарти в бранша.

На Българския пазар Ариста ЛайфСайънс България предлага висококачествени и съвременни продукти за зърнопроизводството, лозарството, овощарството, зеленчукопроизводството, оранжерийното производство, за обеззаразяване на семена, за третиране на складове и зърно за съхранение, с които допринася за успешното земеделие.

На Ваше разположение е нашия екип от висококвалифицирани специалисти, на които можете да разчитате за компетентна консултация и персонално внимание. Нека заедно да осигурим един по-безопасен и по-добър свят!

АРИСТА ЛАЙФСАЙЪНС по СВЕТА

Ариста ЛайфСайънс е глобален доставчик, специализиран в продажбата и дистрибуцията на иновативни търговски марки за растителна защита и биостимулатори. Ариста ЛайфСайънс разполага с богато и добре комбинирано портфолио от над 200 биологични и химични активни вещества, с което може да осигури цялостни решения за растениевъдите. Обширният набор продукти на компанията включва биостимулатори, фунгициди, хербициди, инсектициди и обеззаразители за семена. С повече от 4000 служители в над 100 страни, Ариста ЛайфСайънс обслужва клиенти в целия свят, като за 2015 г. реализира приходи от 1,8 милиарда долара.

Бизнес моделът на Ариста “ниска капиталоемкост – висока динамика“ оптимизира структурата на разходите, което води до по-голяма гъвкавост и способност за реагиране на промените в динамичния пазар. Ниската капиталоемкост означава смесване и блендиране на съставки от други производители за получаване на уникални формулации с идеално подбрани характеристики за потребностите на клиентите. Високо-динамичната част на модела включва опита на Ариста в развойната дейност, подкрепен от силни екипи за продажби, маркетинг и техническа поддръжка, които са в постоянен контакт с клиентите.

Новата компания Ариста ЛайфСайънс е обединение от три: Ариста ЛайфСайънс, Кемтура Агросълюшънс и Агрифар. Сливането им даде на новата организация ненадмината комбинация от водещи продукти, допълващи се географски покрития по света и задълбочено познаване на пазара на базата на сумарно над 270-годишен опит в бизнеса. От 2015 г. компанията е изцяло собственост на Platform Specialty Products (NYSE: PAH), със седалище в Маями, Флорида.

ГЛОБАЛНО ПРИСЪСТВИЕ

Нашият Глобален Отпечатък с 4 Бизнес Единици по целия Свят

За да научите повече за Ариста ЛайфСайънс в Световен мащаб посетете: http://www.arystalifescience.com

КАКВО отстояваме

НАШАТА МИСИЯ

Нашата мисия е да култивираме просперитет чрез модерно земеделие.

Ние разработваме уникални комбинации от иновативни технологии за растителна защита и биостимулатори за устойчиво земеделие.

НАШАТА ВИЗИЯ

Ние се стремим да сме разпознаваема и уважавана компания, утвърждаваща нови стандарти в растениевъдството чрез био-научен подход към земеделието.


В основата на всичко, което правим, са нашите ценности и принципи

 • Внимание към клиента

  Внимание към клиента

  Стараем се да помагаме на клиентите си да постигат успех с нашите най-съвременни решения, като подобряваме способността си да предвиждаме и реагираме на техните потребности. Нашата цел е клиентите да са мотивиращият фактор за решенията, които вземаме.

 • Иновации

  Иновации

  Според нас иновацията е процес за намиране на уникални решения, в резултат от нови начини на мислене, създаване на нови процеси или разработване на нови продукти. Иновацията е силата, която поддържа продуктите ни на челно място в списъка от предпочитания на нашите клиенти.

 • Професионална етика и взаимно уважение

  Професионална етика и взаимно уважение

  Ние сме решени да ръководим и осъществяваме дейността си в съответствие с най-високите етични и морални принципи за бизнес поведение. Поддържайки безупречна репутация чрез открити, честни и справедливи отношения, ние печелим доверието на всеки, с когото контактуваме, към нас и нашите продукти.

 • Отговорност за безопасността и околната среда

  Отговорност за безопасността и околната среда

  Безопасността на работното място и методите за работа са приоритет за нас. Стремим се да работим с максимална грижа за безопасността и околната среда.

 • Предприемачески дух

  Предприемачески дух

  Ние насърчаваме предприемчивостта – това е начин на мислене, който активно търси промяната, вместо просто да реагира на нея. Предприемаческият дух се характеризира с критичен изследователски подход, високоефективна работа, ориентирана към резултати, и поемане на пряка отговорност.

Производствени и развойни звена

Ние имаме редица предприятия за формулиране на продукти, лаборатории и изследователски звена във Франция, Белгия и Англия.

 • Noguères, Франция

  Дата на създаване: 1992 r.

  Дейности: формулация, опаковане и дистрибуция, активно усъвършенстване, митнически склад, складиране на продукти за растителна защита

  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

  Типове формулации:

  • Гранули (ГР)
  • Течен концентрат: Суспензионен концентрат (СК)
  • Течност: Емулсионен концентрат (ЕК), Разтворим концентрат (РК), Суспензия за ултра-малообемно третиране (УЛВ)
  •  Прах: вододиспергируеми гранули (ВДГ)

  Опаковки:

  • От 125 мл сашета до 1000 л контейнери за междинно съхранение
  • От 4 г сашета до големи чували от 1000 кг

  Складова площ: 12 000 м², 9 000 тона

  Лаборатория: за развойна дейност и контрол на качеството

  Поделението в Ногер покрива стандартите за безопасност и качество като спазва политиката за опазване на здравето и безопасността и различни процедури за сертифициране. То притежава следните сертификати: ISO 9001 v2008, ISO 14001 v2004 и OHSAS 18001 v2007.

 • Ougrée, Белгия

  Дата на създаване: 1945 r.

  Дейности: формулиране, опаковане и дистрибуция, складиране на продукти за растителна защита

  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

  Типове формулации:

  • Течен концентрат: Суспензионен концентрат (СК)
  • Течност: Емулсионен концентрат (ЕК), Разтворим концентрат (РК), Микроемулсия (ME), Емулсия масло във вода (ЕВ), Емулсия вода в масло (EO), Суспензия за ултнамалообемно третиране (УЛВ)
  • Прах: вододиспергируеми гранули (ВДГ)

  Опаковки:

  • От 100 мл метални кутии до 1000 л контейнери за междинно съхранение
  • От 5 кг торби до големи чували

  Складова площ: 20 склада с обща площ 20,000 м2

  Лаборатория: за развойна дейност и контрол на качеството

  Поделението в Оугре отговаря на всички изисквания за контрол на качеството, опазване на околната среда и здравето на хората и стандартите за безопасност. То притежава следните сертификати: ISO 9001 v2008, ISO 14001 v2004.

 • Saint-Malo, Франция

  Дата на създаване: 1971 г.

  Дейности: производство, формулиране, опаковане, дистрибуция и складиране на биостимулатори

  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

  Типове формулации: Суспензионен концентрат (СК) и разтворим концентрат (РК)

  Складов капацитет: 2000 палета

  Развойно звено: 4000 м²

  Лаборатория по патология и физиология на растенията (500 м²) с 5 климатизирани помещения и 4 оранжерии (100 м²) за изпитване в контролирана среда, част от Глобалните биологични лаборатории:

  • Изпитване на продукти за растителна защита, биостимулатори и иновативни подхранващи продукти
  • Изследване на механизми на действие
  • Разработка на нови продукти

  Площ за полеви изпитвания (3000 м²) за предварително тестване на продуктите преди изпитването им в полеви условия в различните региони на света

  Контрол на качеството

  Поделението в Сен-Мало отговаря на всички изисквания за контрол на качеството, опазване на околната среда и здравето на хората и стандартите за безопасност. То притежава сертификат ISO 9001 v2008.

 • Evesham, Великобритания

  Дата на създаване: 1971 г.

  Дейности: глобален център за разработка на формулации и обеззаразители на семена

  • База за създаване, разработката и производство на формулации
  • Аналитична поддръжка за разработка на формулации (юли 2016 г.)
  • Лаборатория за изследване на семена

  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

  Лаборатория за формулиране: Разработка но висококачествени иновативни формулации на продукти за растителна защита и обеззаразяване на семена, отговарящи на международните стандарти

  • Всички типове формулации
  • Разработка на формулации, оценка на физичните и химични свойства и срока на годност, изследване на опаковки
  • Лаборатория за формулиране, зона за подготовка и инсталации за пилотно производство

  Аналитична лаборатория:

  • Химичен анализ на формулации на продукти за растителна защита и обеззаразяване на семена

  Лаборатория за изследване на семена:

  • Изследване на продуктите за безопасност за семената и селективност
  • Тестове за жизненост и стимулиране на растежа
  • Тестване на ефикасност и съвместимост
  • Тестване на качеството: разпределение, покритие, цвят, безпрашност

  Контрол на качеството: Съответствие с изискванията на ORETO (Официална атестация на организации за тестване на ефикасност), Добрата лабораторна практика (ДЛП) – международна система за качество, налагана от ОИСР.

 • Natural Plant Protection (NPP), Франция

  Дата на създаване: 1994 г.

  Дейности:

  • Разработка и производство на продукти за био-контрол
  • Синтез и формулиране на базата на 4 биотехнологии: насекомни вируси, ентомопатогенни гъби, растителни екстракти, сигнални вещества (феромони, екзохормони, аломони...)

  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

  Лаборатория:

  • Разработка на продукти и био-процеси
  • Контрол на качеството
  • Лаборатория по микробиология и ентомология, част от Глобалните биологични лаборатории

  Производство:

  • 2230 м² за масово отглеждане на насекоми
  • 900 м² чисти помещения с контролирана влажност и температура
  • Съоръжения за формулиране и опаковане
  • Складиране при контролирана температура (+4° / -18°C)

  NPP отговаря на всички изисквания за контрол на качеството, опазване на околната среда и здравето на хората и стандартите за безопасност.