Arysta

ЮПЛ в БЪЛГАРИЯ

Ариста ЛайфСайънс е вече част от UPL. Ние създаваме нов лидер в глобалната селскостопанска индустрия. Развълнувани сме от възможността да Ви служим още по-добре, като част от най-бързо развиващите се компании в нашата индустрия. За нас 5 Юни 2019 беше вълнуващ ден, в който разкрихме нашата нова фирмена идентичност, вдъхновена от нашата мисия - ‘OpenAg’ – отворена селскостопанска мрежа, осигуряваща устойчив растеж за всички. Без ограничения, без граници. ЮПЛ България е част от новата мултинационална компания ЮПЛ (обединение на Arysta LifeScience, Agriphar, Chemtura Agrosolutions и UPL) основен фактор в света на агрохимическия бизнес, с дългогодишни традиции и уникално порфолио от продукти за третиране на семена, растителна защита и биопродукти, оптимизирани решения при основните и специализирани земеделски култури.

Нашата мисия е да създаваме и предлагаме качествени и иновативни технологии за растителна защита и биорешения за едно по-успешно, устойчиво и печелившо съвременно земеделие.
Нашият екип от висококвалифицирани специалисти е на Ваше разположение!
Можете да разчитате на нас за компетента консултация и персонално внимание! Надявам се заедно да допринесем за едно по-добрo бъдеще и един по-добър свят!

ЮПЛ по СВЕТА

UPL е глобален лидер в хранителните системи, сега сред първите 5 компании за селскостопански решения в световен мащаб. Ние предлагаме интегрирано портфолио от патентовани, а също и непатентовани продукти за различни редови и специализирани култури, сред които: обеззаразители за семена, препарати за растителна защита, биологични решения, торове и продукти за съхранение на рекултираната продукция.

Новата компания UPL е обединение от четири: UPL, Ариста ЛайфСайънс, Кемтура Агросълюшънс и Агрифар. Сливането им даде на новата организация ненадмината комбинация от водещи продукти, допълващи се географски покрития по света и задълбочено познаване на пазара на базата на сумарно над 270-годишен опит в бизнеса.

 

ГЛОБАЛНО ПРИСЪСТВИЕ

Нашият Глобален Отпечатък с 4 Бизнес Единици по целия Свят

За да научите повече за ЮПЛ в Световен мащаб посетете: http://www.upl-ltd.com

КАКВО отстояваме

НАШАТА МИСИЯ

Нашата мисия е да създаваме и предлагаме качествени и иновативни технологии за растителна защита и биорешения за едно по-успешно, устойчиво и печелившо съвременно земеделие.
Нашият екип от висококвалифицирани специалисти е на Ваше разположение!
Можете да разчитате на нас за компетента консултация и персонално внимание! Надявам се заедно да допринесем за едно по-добрo бъдеще и един по-добър свят!

НАШАТА ЦЕЛ

OpenAgTM
Отворена селскостопанска мрежа, която осигурява устойчив растеж за всички. Без ограничения, без граници.
OpenAg е нашият подход, чрез който UPL се ангажира с постоянни инвестиции в научни изследвания, технологии, производителност и устойчивост на околната среда. Нашите инициативи следват път на отговорно усъвършенстване за постигане на иновативни решения, подпомагащи растежа на земеделските производители.


В основата на всичко, което правим, са нашите ценности и принципи

 • Винаги човечни

  Винаги човечни

  OpenAg свързва хората
  като създава нови възможности за всички

 • Няма нищо невъзможно

  Няма нищо невъзможно

  OpenAg означава да мислиш нестандартно и да излизаш от зоната си на комфорт
  Никога не се страхувай да питаш „А защо не?“

 • Печалба за всички

  Печалба за всички

  С OpenAg ние служим на кауза, по-голяма от нас
  Устойчиви решения, при които печели всеки

 • Един екип – един фокус

  Един екип – един фокус

  Всеки играе за OpenAg
  Един екип за максимално фокусиране

 • Динамика

  Динамика

  OpenAg е бързина. Ние съчетаваме мощта на бързината
  със структурата и процеса. Светът се нуждае от нашата наостойчивост

 • Опростявай, забавлявай се

  Опростявай, забавлявай се

  OpenAg създава прости иновативни решения на сложни проблеми
  И винаги когато можем, ние се забавляваме

Производствени и развойни звена

Ние имаме редица предприятия за формулиране на продукти, лаборатории и изследователски звена във Франция, Белгия и Англия.

 • Noguères, Франция

  Дата на създаване: 1992 r.

  Дейности: формулация, опаковане и дистрибуция, активно усъвършенстване, митнически склад, складиране на продукти за растителна защита

  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

  Типове формулации:

  • Гранули (ГР)
  • Течен концентрат: Суспензионен концентрат (СК)
  • Течност: Емулсионен концентрат (ЕК), Разтворим концентрат (РК), Суспензия за ултра-малообемно третиране (УЛВ)
  •  Прах: вододиспергируеми гранули (ВДГ)

  Опаковки:

  • От 125 мл сашета до 1000 л контейнери за междинно съхранение
  • От 4 г сашета до големи чували от 1000 кг

  Складова площ: 12 000 м², 9 000 тона

  Лаборатория: за развойна дейност и контрол на качеството

  Поделението в Ногер покрива стандартите за безопасност и качество като спазва политиката за опазване на здравето и безопасността и различни процедури за сертифициране. То притежава следните сертификати: ISO 9001 v2008, ISO 14001 v2004 и OHSAS 18001 v2007.

 • Ougrée, Белгия

  Дата на създаване: 1945 r.

  Дейности: формулиране, опаковане и дистрибуция, складиране на продукти за растителна защита

  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

  Типове формулации:

  • Течен концентрат: Суспензионен концентрат (СК)
  • Течност: Емулсионен концентрат (ЕК), Разтворим концентрат (РК), Микроемулсия (ME), Емулсия масло във вода (ЕВ), Емулсия вода в масло (EO), Суспензия за ултнамалообемно третиране (УЛВ)
  • Прах: вододиспергируеми гранули (ВДГ)

  Опаковки:

  • От 100 мл метални кутии до 1000 л контейнери за междинно съхранение
  • От 5 кг торби до големи чували

  Складова площ: 20 склада с обща площ 20,000 м2

  Лаборатория: за развойна дейност и контрол на качеството

  Поделението в Оугре отговаря на всички изисквания за контрол на качеството, опазване на околната среда и здравето на хората и стандартите за безопасност. То притежава следните сертификати: ISO 9001 v2008, ISO 14001 v2004.

 • Saint-Malo, Франция

  Дата на създаване: 1971 г.

  Дейности: производство, формулиране, опаковане, дистрибуция и складиране на биостимулатори

  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

  Типове формулации: Суспензионен концентрат (СК) и разтворим концентрат (РК)

  Складов капацитет: 2000 палета

  Развойно звено: 4000 м²

  Лаборатория по патология и физиология на растенията (500 м²) с 5 климатизирани помещения и 4 оранжерии (100 м²) за изпитване в контролирана среда, част от Глобалните биологични лаборатории:

  • Изпитване на продукти за растителна защита, биостимулатори и иновативни подхранващи продукти
  • Изследване на механизми на действие
  • Разработка на нови продукти

  Площ за полеви изпитвания (3000 м²) за предварително тестване на продуктите преди изпитването им в полеви условия в различните региони на света

  Контрол на качеството

  Поделението в Сен-Мало отговаря на всички изисквания за контрол на качеството, опазване на околната среда и здравето на хората и стандартите за безопасност. То притежава сертификат ISO 9001 v2008.

 • Evesham, Великобритания

  Дата на създаване: 1971 г.

  Дейности: глобален център за разработка на формулации и обеззаразители на семена

  • База за създаване, разработката и производство на формулации
  • Аналитична поддръжка за разработка на формулации (юли 2016 г.)
  • Лаборатория за изследване на семена

  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

  Лаборатория за формулиране: Разработка но висококачествени иновативни формулации на продукти за растителна защита и обеззаразяване на семена, отговарящи на международните стандарти

  • Всички типове формулации
  • Разработка на формулации, оценка на физичните и химични свойства и срока на годност, изследване на опаковки
  • Лаборатория за формулиране, зона за подготовка и инсталации за пилотно производство

  Аналитична лаборатория:

  • Химичен анализ на формулации на продукти за растителна защита и обеззаразяване на семена

  Лаборатория за изследване на семена:

  • Изследване на продуктите за безопасност за семената и селективност
  • Тестове за жизненост и стимулиране на растежа
  • Тестване на ефикасност и съвместимост
  • Тестване на качеството: разпределение, покритие, цвят, безпрашност

  Контрол на качеството: Съответствие с изискванията на ORETO (Официална атестация на организации за тестване на ефикасност), Добрата лабораторна практика (ДЛП) – международна система за качество, налагана от ОИСР.

 • Natural Plant Protection (NPP), Франция

  Дата на създаване: 1994 г.

  Дейности:

  • Разработка и производство на продукти за био-контрол
  • Синтез и формулиране на базата на 4 биотехнологии: насекомни вируси, ентомопатогенни гъби, растителни екстракти, сигнални вещества (феромони, екзохормони, аломони...)

  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

  Лаборатория:

  • Разработка на продукти и био-процеси
  • Контрол на качеството
  • Лаборатория по микробиология и ентомология, част от Глобалните биологични лаборатории

  Производство:

  • 2230 м² за масово отглеждане на насекоми
  • 900 м² чисти помещения с контролирана влажност и температура
  • Съоръжения за формулиране и опаковане
  • Складиране при контролирана температура (+4° / -18°C)

  NPP отговаря на всички изисквания за контрол на качеството, опазване на околната среда и здравето на хората и стандартите за безопасност.