Arysta
Arysta Lifescience
 • ВСИЧКИ КОМПАНИИ СА РАЗЛИЧНИ, НО НИЕ СМЕ УНИКАЛНИ

  Уникалният ни бизнес модел “Ниска капиталоемкост – висока динамика“ ни прави гъвкави и ни позволява да развиваме високотехнологични продукти и услуги, отговарящи най-добре на потребностите на клиентите.

  Уникалната ни комбинация от продукти — от обеззаразители за семена и растително-защитни продукти до биостимулатори — осигурява цялостна технология за културите.

  Уникалните ни развойни мощности — глобален изследователски център по обеззаразяване на семена, лаборатория за биоконтрол, изключителен завод за биостимулатори, както и звена за формулиране на продукти за растителна защита — са двигателите за нашия иновативен подход.

  Уникалните ни служители с разнообразен професионален профил, експертни познания и истински отдадени на работата си са изключителни личности, което прави компанията желано място за работа.

  Уникалните възможности за развитие се обуславят от глобалното ни присъствие, придобиването на нови продукти и стратегическия ни фокус върху нововъзникващи пазари с висок растеж – всичко това отваря сериозни възможности за изключително кариерно развитие.

 • ДАЙТЕ СВОЯ ПРИНОС С НАШИЯ ПРЕДПРИЕМЧИВ ЕКИП

  Поддържането на предприемачески дух е една от главните ни ценности. Ние насърчаваме активния подход към работата и възприемчивостта към нови идеи и най-добри практики. Всеки служител може да стане лидер на собствен проект, привличайки цялото необходимо съдействие, консултации и опит от колегите. Тясното сътрудничество между ръководството и всички екипи в организацията благоприятства обмена на нови предложения и бързото им одобряване.

  Нашите служители ценят високо личната отговорност и честност и се отнасят с внимание към хората и околната среда. Стилът ни на работа е открит и практичен, с ударение върху прямите искрени отношения. Ние виждаме тези ценности в работата си всеки ден – те вливат огромно доверие и сила у служителите ни.

  Всички ние сме горди с това, което правим, и ви каним да се присъедините към нас в пътя ни напред.

 • ЗАЕДНО ДОПРИНАСЯМЕ ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

  Населението в света постоянно расте и вече достигна 7 милиарда души. За да се осигури достатъчно производство на храни е много важно да се помогне на фермерите да защитят културите си и да получат максимума от тях като добив и качество.

  Според Европейската асоциация на производителите на растително-защитни продукти, без ефективни средства за защита на културите от плевели, вредители и болести, продукцията на храни би паднала с 40 процента.

  Чрез разработване на уникални комбинации от иновативни технологии за защита и биостимулиране на растенията, ние помагаме на фермерите да повишат добивите и защитят по-добре културите си. Целта ни е да съдействаме за просперитета. Ние вярваме, че това, което правим, е необходимо и важно за устойчивото бъдеще.

ФУНКЦИОНАЛНИ ОТДЕЛИ

Нашият бизнес се поддържа от различни функционални отдели. Запознайте се с ролите им в организацията.

 • Продажби и маркетинг

  Продажби и маркетинг

  Отделът за продажби и маркетинг играе решаваща роля в изграждането на трайни партньорски отношения. Екипът за продажби постоянно взаимодейства с клиентите и партньорите ни, като им предлага най-новите решения, отговарящи на нуждите на крайните потребители. Фокусът на екипа за маркетинг е върху тенденциите, за да предусетим бъдещите потребности и да осигурим необходимите най-съвременни решения. Този екип отговаря също за ефективното достигане на информацията за продуктите до клиентите.

 • Снабдяване, контрол на качеството и опазване на околната среда

  Снабдяване, контрол на качеството и опазване на околната среда

  Отделът Снабдяване оптимизира себестойността на продуктите и отговаря за планирането на търсенето, закупуването, логистиката , управлението на складовите запаси и на производството. Той осъществява също контрола върху качеството, управлява нашите ISO стандарти, осигурява обслужване на клиентите и надзор върху програмите за безопасност и защита на околната среда. Безопасността на служителите ни е приоритет номер едно за нас.

 • Информационна технология

  Информационна технология

  Мисията на ИТ е да разработва и поддържа ефективни, надеждни, защитени и иновативни информационни системи, в подкрепа на нашите стратегии и цели. ИТ отделът също така поддържа технологичната ни инфраструктура и ръководи широк набор ИТ проекти.

 • Регистрации

  Регистрации

  Отдел Регистрации се грижи новите продукти и технологии да преминат успешно всички етапи на одобрение от регулаторните органи и по този начин ни осигурява възможността да предлагаме законосъобразно решенията си на растениевъдите. Този сложен процес изисква взаимодействие с множество различни организации – както вътрешни, така и външни – и отлично познаване на законовите процедури и държавните органи.

 • Разработки и изследвания

  Разработки и изследвания

  Отделът за разработки и изследвания въвежда нови решения на пазарите, който обслужваме. Нашите учени, лаборанти и инженери разработват нови технологии, предлагат съвременни методи за контрол на качеството, осъществяват контрол на продуктите и провеждат опити в практически условия. Работата на този отдел е много важна за задоволяване на строгите изисквания на съвременния пазар.

 • Човешки ресурси

  Човешки ресурси

  За постигането на нашите бизнес цели се изискват ангажираност и способности. Отделът Човешки Ресурси (ЧР) съдейства за стратегията на компанията по много начини: набиране на персонал, обучение, развитие, заплати и премии на служителите, управление в отговор на промени в бизнес средата и организационни промени. ЧР работи в тясна връзка с оперативното ръководство и съветва лидерите ни при вземане на стратегически решения.

 • Финансов отдел

  Финансов отдел

  Финансовият отдел влияе върху стратегическите решения, като упражнява надзор и управлява финансово-счетоводните звена. Той разработва и прилага нашите политики за счетоводство, финансов и кредитен контрол. Счетоводното звено обработва финансовите операции, финансовият контрол осигурява спазването на законовите и вътрешните правила, а кредитният контрол се занимава с анализ на риска, събиране на вземанията и оптимизация на финансовите ресурси.