Arysta

Зуум е контактен селективен акарицид за контрол на aкари при зеленчукови, лозя, овощни, украсни и цитрусови култури. Притежава бързо инициално, контактно действие с нокдаун ефект и дълго последействие.

Предимства
 • Няма кръстосана резистентност с други акарициди (IRAC група 108)
 • Безопасен за полезните насекоми
 • Добро трансламинарно действие
 • Без фитотоксичност
 • Дълго последействие
 • Не налага ограничения върху работата през карантинния срок
Обща информация

Употреба на продукта: Зуум 11 СК е селективен акарицид за контрол на aкари при зеленчукови, лозя, овощни, украсни и цитрусови култури. Притежава бързо инициално, контактно действие с нокдаун ефект и дълго последействие – от 45 до 60 дни.

Състав: Етоксазол 110г/л

Формулация: Суспензионен концентрат (СК)

Регистрационен номер: Заповеди от МЗХ №РД 11-245/11.02.2015г, № РД11-420/10.03.2015г. и №РД11-766/29.04.2015г на Изп.Дир. на Българска агенция по безопасност на храните

Химическо семейство: Дифенил оксазолини

Начин на действие:Продуктът блокира процеса на излюпване и унищожава всички яйца и ювенилни стадии на акарите. Активното вещество е етоксазол, принадлежащ към нов химичен клас дифенил-оксадолини. Продуктът въздейства върху акарите, като блокира синтеза на хитин по време на линеенето им и те загиват. Зуум може успешно да се използва срещу акари придобили резистентност към други акарициди.

Опаковка:500мл, 1л бутилка

Срок на годност:2 години, при правилно съхранение

Условия за съхранение:Да не се съхранява при температура под 0°C. Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита.

Регистрирана употреба
Култура (Неприятел)
Акари (Tetranychus urticae,
Panonychus ulmi)
Дози * Начин и време** на прилагане –  Листно пръскане с пълно покритие.
мл/дка Препоръчан Обем
работен р-р/ дка
К.С.
(дни)
Семкови овощни
(ябълка, круша)
Обикновен паяжино-образуващ

Червен овощен

25 – 50 100 28 В края на излюпване на подвижните форми от зимните яйца.
Костилкови
(праскова, нектарина,
кайсия)
Обикновен паяжино-образуващ

Червен овощен

 

25 – 50

100  

14

В края на излюпване на подвижните форми от зимните яйца.
Цитрусови (лимон, портокал, мандарина, грейпфрут, помело) Обикновен паяжино-образуващ

Червен цитрусов овощен

30 – 50 200-300 14 При поява на първите подвижни форми.
Лозя
(десертни и винени)
Обикновен паяжино-образуващ

Червен овощен

12,55 -25 50-100 28 В края на пролетта – средата на юни, при поява на първите подвижни форми.
Домат, Патладжан Обикновен паяжино-образуващ 12,55 -50 50-100 3 При поява на първите подвижни форми.
Дини И Пъпеши Обикновен паяжино-образуващ 30-35 50-150 3 При поява на първите подвижни форми.
Ягоди Обикновен паяжино-образуващ 40-50 80-100 3 При поява на първите подвижни форми.
Памук Обикновен паяжино-образуващ 30 – 37,5 50 – 80 35

 

Преди отваряне на кутийките, при поява на първите подвижни форми.
Декоративни (Рози) Обикновен паяжино-образуващ 25 – 50 50 – 100 При поява на първите подвижни форми.

*  По високата доза е за по-висока плътност на популацията

** Съобразно съветите на местната служба за прогноза и сигнализация

Ефикасност

Контролира цялостно популацията на акарите чрез три различни начина на действие:

 • Трансовариално овицидно действие върху възрастни женски акари (стерилизиращ ефект)
 • Унищожаване на подвижните форми – нимфи и ларви
 • Овицидно действие

Бързо действащ акарицид, с дълго последействие. При употреба в регистрираните дози не са забелязани вредни последствия.

Препоръки

За да се избегне развитието на резистентност, употребявайте при следните препоръки:

 • Третирайте еднократно за вегетация
 • Водете редовна прогноза, за да третирате в най-подходящото време за това
 • Ако сте пропуснали срока, и възрастните индивиди в популацията рязко са се намножили, употребете друг подходящ акарицид
 • Въведете Интегрирана Схема за Борба

Винаги прилагайте съгласно регистрираната доза и съгласно препоръките от етикета.

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита! Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта!