Arysta

Акрамайт 480 СК е селективен акарицид за контрол на паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) и червен акар (Tetranychus cinnabarinus) на открито при редица зеленчуци и плодове.

Предимства
  • Притежава бързо инициално, контактно действие с нокдаун ефект и дълго последействие
  • Унищожава всички подвижни стадии на акарите, като при паяжинообразуващите (Tetranychus urticae) засяга и яйцата.
  • Почти не влияе на популациите от паразитни и хищни насекоми и акари в проведените изпитвания, като това го прави особено подходящ за Интегрирана Растителна Защита.
Обща информация

Употреба на продукта: Акрамайт 480 СК е селективен акарицид за контрол на паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) и червен акар (Tetranychus cinnabarinus) на открито при редица зеленчуци и плодове.

Състав: Бифеназат 240 г/л

Формулация:  Суспензионенсионен концентрат

Регистрационен номер:  Разрешение № 01538-ПРЗ-1/05.02.2018 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита, на база Заповед № РД 11-112/18.01.2018 г., на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.

Химическо семейство: Карбазати

Начин на действие: Акрамайт 480 СК унищожава всички подвижни стадии на акарите, като при паяжинообразуващите (Tetranychus urticae) засяга и яйцата. От друга страна Акрамайт 480 СК почти не влияе на популациите от паразитни и хищни насекоми и акари в проведените изпитвания, като това го прави особено подходящ за Интегрирана Растителна Защита.

Опаковка:  100 мл, 250 мл, 500 мл, 1л и 5л

Срок на годност: 3 години, при правилно съхранение

Условия за съхранение: Акрамайт 480 СК се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита, на хладно място, но без замръзване. Транспортиране – само в оригинални фирмени опаковки с етикети, съгласно изискванията за транспорт на продукти за растителна защита

Регистрирана употреба
КУЛТУРА

Приложение на открито:

НЕПРИЯТЕЛ  

ДОЗА

 

РАБОТЕН РАЗТВОР МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ МАКС.

БРОЙ ПРЪСКАНИЯ

КАРАНТИНЕН СРОК
Домати

Пипер

Патладжани

Краставици Тиквички

Диня

Пъпеши

Паяжинообразуващ акар

(Tetranychus urticae)

 

Червен акар

(Tetranychus cinnabarinus

 

 

0.020 – 0.025 %

(20 – 25 мл/дка)

 

100 – 150 л/дка Веднага след поява на първите акари.

 

Ниската доза се препоръчва при слаба степен на нападение и недоразвита листна маса, а високата доза при силно нападение и развит хабитус.

1 1
Ягоди 0.020 – 0.025 %

(20 – 25 мл/дка)

100-120 л/дка 2

(През интервал от 7 дни)

1
Ефикасност

Употребен според указанията, Акрамайт 480СК е високоефективен, мощен, съвременен акарицид, селективен за полезната ентомофауна. Уникалната формулация се употребява с успех там, където има вече проявена резистентност към други ПРЗ.

Препоръки

За да се избегне развитието на бъдеща евентуална резистентност, употребявайте Акрамайт 480 СК умерено при следните препоръки:

  • Да се осигури добро покритие на цялата листната маса.
  • Спазвайте дозите и указанията в етикета.
  • Броят на третирането да не надвишава посочените в таблицата.
  • Водете редовна прогноза, за да третирате при първа поява на акари. Не чакайте популацията да се развие.
Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита! Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта!