Arysta

Апетайзер е органичен течен тор (разтвор) за листно приложение, биостимулатор на база филтрат от водорасли GA 142 и водоразтворим Манган (Mn) и Цинк (Zn), специално разработена технология активизираща физиологията на хранене на растенията. Апетайзер е формулиран за приложение при зърнено–житни култури и царевица.

Предимства
  • Подобрява хранителния статус във важни за растенията фази.
  • Подобрява хранителния статус във важни за растенията фази.
  • По-високо съдържание на хлорофил, по-активна фотосинтеза, по-високо съдържание на протеин
  • Активира усвояването на хранителните вещества
  • Допълнителен източник на манган (Mn)и цинк (Zn) в комбинация с Ascophylum nodosum, осигурява по-добро усвояване при третираните с Апетайзер растения
Обща информация

Употреба на продукта:Апетайзер е органичентечен тор (разтвор) за листно приложение – високоефективен биостимулатор  на база филтрат от водорасли GA 142, водоразтворим Манган и Цинк, специално разработена технология активизираща физиологията на хранене на растенията  зърнено-житни култури  и царевица. Спомага оптимизирането добива и качеството на зърнените култури.

Състав:Филтрат от морски водорасли GA 142 –Ascophyllum nodosum) + 1%Манган (Mn) + 1%Цинк (ZN)

Формулация:Органичен течен тор (разтвор)

Регистрационен номер:Удостоверение за регистрация на торове,подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати с №0116-2/20.01.2017 на БАБХ – МЗХ, на основание Заповед №РД11-59/13.01.2017г.на Изп. Директор на БАБХ.

Химическо семейство:Органичен  тор

Начин на действие:Добива и качеството на получената продукция неизменно зависят от минералното хранене, физиологичния статус  на растението, хормоните и ензимите подпомагащи усвояването на хранителните вещества.

Технология активираща физиологичните процеси в растението,  резултат от дългогодишно изследване в областта, проведено от  Френския Научен Институт и  (Centre National de la Recherche Scientifique)  и Университета на Джорджиа в САЩ  (University of Georgia – USA).     В екстракт от морски водорасли Ascophyllum nodosumе изолирана активна молекула олигозахарид с доказано положително въздействие върху метаболитните процеси в растението.
Активиране на жизнено важни ензимите отговорни за усвояването на азота (N), фосфора (P), калий (К) и желязото (Fe), което неминуемо води до по- ефективно използване на вложените минерални торове и  засилен растеж.

Опаковка:10 л

Срок на годност:3 години, при правилно съхранение

Условия за съхранение:В затворени оригинални опаковки, в заключено, сухо и добре проветрявано помещение. Съхранявайте продукта при нормална температура от 10 до 30ºС, без достъп на деца, далече от храни, фуражи, запалими материали или опаковки от тях.

Регистрирана употреба
Култура Доза Фаза на приложение
Зърнено – житни култури 1 третиране
с 50 мл/дка
От вретенене до изкласяване на културата
Царевица От 4-ти до 8-ми лист
на културата

Апетайзер се прилага  с 8 до 20 л/дка вода и средно до фино качество на пръскане.

Ефикасност

Апетайзер стимулира по-ефективното усвояване на основното торене азот, фосфор и калий. Повишава добива и съдържанието на глутен в зърното. Апетайзер е сигурно решение при производството на силаж. Повишава количеството биомаса на третираните култури. Апетайзер подпомага преодоляването на абиотичен и биотичен стрес по време на  вегетацията.

Препоръки

Апетайзер е смесим с повечето регистрирани пестициди, като е препоръчително предварително да се направи тест за смесимост преди употреба. Прилага се с 8 до 20 л вода на декар. При приготвяне на работния разтвор Апетайзер да се добави последен.
Използвайте продукта само при разрешените употреби и спазвайте условията и предпазните мерки, посочени върху опаковката, които са били определени въз основа на характеристиките на продукта и приложенията, за които се препоръчва.
Винаги прилагайте съгласно регистрираната доза и съгласно препоръките от етикета.

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита!

Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта!