Arysta

Пиретроиден инсектицид, който действа при контакт и поглъщане, срещу смучещи и гризещи насекоми

Предимства
  • Много бърз ефект
  • Директен инсектициден и отблъскващ ефект, подтиска храненето
  • Делтагри е толерантен за пчелите и пчелните семейства след като изсъхне
  • Продължително действие 8–18 дни в зависимост от температурата на средата
  • Кратък карантинен срок
Обща информация

Употреба на продукта: Делтагри е инсектицид от групата на пиретроидите, с контактно и стомашно действие, ефикасен срещу голям брой смучещи и гризещи неприятели. Делтагри има много бърз „нокдаун“, а в последствие и „килдаун“ ефект.

Състав: делтаметрин 25 г/л

Формулация:Емулсионен концентрат (ЕК)

Регистрационен номер: Заповед № РД 11-856 / 20.06.2014 г. и Заповед № РД 11-1117 / 14.07.2014 г. на Изпълнителният Директор на БАБХ и Удостоверение № 01239- ПРЗ*/29.07.2014 г.

Химическо семейство: Пиретроид

Начин на действие: Навлизайки в организма на насекомите чрез храната или чрез трахеите делтаметрин попада в кръвта и достига нервната система, където атакува нервните синапси, нарушавайки обмена на йоните на натрия и калия, което води до преустановяване на храненето, нервна възбуда и смърт

Опаковка: 1л, 50мл, 20мл

Срок на годност:2 години, при правилно съхранение

Условия за съхранение:Контейнерът да се съхранява плътно затворен, на добре проветриво място. Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Регистрирана употреба
Култура Болест Доза Вода
л/дка
Момент за Приложение Карантинен
срок
(дни)
Мах брой третирания
Домати и патладжан Срещу прасковена листна въшка (Myzus pericae), памукова листна въшка (Aphis gossypii), листни въшки от род Aphis spp., картофена листна въшка (Macrosiphum euphorbiae), памукова нощенка (Helicoverpa armigera) 30-50 мл/дка 60-100 л/дка Момент на приложение за листни въшки: при поява на неприятеля, край на формиране настраничните разклонения (BBCH 40) Момент на приложение за памукова нощенка: при поява на неприятеля – от фаза начало на цъфтеж до 30% от плодовете са с типичен цвят на зреене (BBCH 50-83) 3 дни 3, с интервал между приложенията 7 дни
Марули Срещу листни въшки по салатата (Hyperomyzus lactucae, Nasonovia ribisnigri), зелена прасковена листна въшка (Myzus pericae), нощенки от род Helicoverpa spp., египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) и малка полска нощенка (Spodoptera exigua) 25-50 мл/дка 50-100 л/дка При поява на неприятеля – от фаза разтворен пети същински лист до образувана е 80% от листната маса (BBCH 15-48).
Артишок Срещу молци по артишока (Depressaria erinaceella и Gortyna xanthenes), египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) и малка полска нощенка (Spodoptera exigua) 30-50 мл/дка 100 л/дка При поява на неприятеля – от фаза четвърти лист до загиване на листата (BBCH 14-49).
Ефикасност

Висока ефективност, без да причинява фитотоксичност по растенията, при употреба в регистрираните дози. Делтагри не влияе на следващи култури в сеитбооборота. Делтагри е смесим с повечето регистрирани препарати за растителна защита, поради различния състав и формулация на пестицидите препоръчваме преди работа да се направи тест за смесимост и поносимост от растенията

Препоръки

Продуктът да се прилага съгласно регистрацията. Пръскането трябва да бъде много равномерно върху цялата растителна маса, за да се осигури максимален ефект. За по-хомогенно покритие на листната повърхност препоръчваме добавяне на Силвет в регистрираните дози. При топло време да се пръска сутрин или вечер при температури под 25С. Делтагри е токсичен за пчелите и бомбусите само при директно попадане върху тях, след изсъхване няма токсично последействие. В оранжерии и при цъфтяща растителност да се пръска в периодите когато няма активен летеж на пчели и опрашители. Да се избягва продължително приложение на Делтагри, продуктът да се редува с продукти с различен механизъм. Винаги прилагайте съгласно регистрираната доза и съгласно препоръките от етикета.

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита! Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта