Arysta

Обеззаразители за семена

Ранкона 15МЕ е контактен и системен фунгицид за обеззаразяване на семена, съдържащ ипконазол, предназначен за употреба при пшеница и ечемик. Най-нов триазолен обеззаразител в микроемулсионна (МЕ) формулация, осигуряващ висока безопасност и изключително равномерно покритие на семената.

Предимства
  • Уникален триазолов препарат за обеззаразяване на семена от зърнени култури със системно действие, отличен контрол срещу твърдя главня по пшеница в семената и пониците, и срещу праховита главня и ленточна болест по ечемика
  • Безопасен за семената – не забавя поникването и не изисква по-висока посевна норма
  • Равномерно покритие на семената, гарантиращо отлична защита, в резултат на която се съхранява стойността на посева
  • Предлага се в иновационна микроемулсионна (МЕ) формулация
  • Добра течливост за лесна сеитба, ниска доза на активното вещество на тон семена, ниска доза на приложение
Обща информация

Употреба на продукта: Ранкона 15МЕ е системен фунгицид от групата на триазолите с предпазно и лечебно действие срещу най-важните болести по житните: праховита и твърда главня по пшеница, праховита главня по ечемик и ленточна болест по ечемик. Служи за обеззаразяване на семена.

Състав: Ипконазол 15г/л

Формулация:Микроемулсия за обеззаразяване на семена

Регистрационен номер: Разрешение № 01119- 3/15.09.2016 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита, на база Заповед № РД 11-1556/29.08.2016 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

Химическо семейство: Триазоли

Начин на действие: РАНКОНА 15 МЕ контролира болестите по време на покълване и поникване, има както предпазно, така и лечебно действие. В България е одобрен за обеззаразяване преди сеитба на семена: Пшеница срещу твърда и праховита главня – в доза 100 ml за 100 kg семена; Ечемик срещу праховита главня и ленточна болест в доза 130 ml за 100 kg семена. За приложение преди сеитба на семената. Препоръчва се третирането и сеитбата да се извърши в един и същи сезон. Лесен е за използване – без разпрашаване и почти без мирис, с ниска доза за употреба и отлично покрития на семената.

Опаковка:5л, 20л , 1000л, 0.5л, 0.25л, 0.1л

Срок на годност:3 години

Условия за съхранение:Да се съхранява в оригинални

Регистрирана употреба
Култура Болест Доза
мл/100 кг семе
Максимален
брой
третирания
Момент за
приложение
Пшеница Твърда главня (Tilletia caries)
Праховита главня (Ustilago tritici)
Кореново гниене (Fusarium spp.)
Снежна плесен (Microdochium nivale)
100мл за 100кг
семена
Едно на
култура
Преди сеитба
на семената*
Ечемик Праховита главня (Ustilago nuda)
Ленточна болест (Pyrenophora graminea)
Кореново гниене (Fusarium spp.)
Снежна плесен (Microdochium nivale)
133мл за 100кг
семена

*Препоръчва се третирането и сеитбата да се извърши в един и същи сезон. Разреждането с вода е по необходимост и зависи от техниката на обеззаразяване. Фирмата препоръчва работа със съвременна техника и разход до 1 л/100 кг семе. Отнася се за сеитбена норма 20 – 35 кг семе/дка

 

Карантинен срок: Не се налага.

Ефикасност

Без мирис и запрашаване – по-лесна работа със семената. Лесно изпомпване на формулацията – пълна употреба, без остатък, и улеснено почистване на оборудването. Изключително равномерно покритие – много добро разпределение върху семената – точната доза на точното място, гарантиращи висока степен на контрол на болестите. Притежава предпазно и лечебно действие. Ниска доза на приложение – по-малко опаковки и отпадъци. Не оказва ефект върху следващите култури в сеитбообращението. Сеитба на следващи култури – без ограничения.

Препоръки

Семената трябва да бъдат здрави, почистени и да се третират само с подходящо дозиращо оборудване (машинно). Не е необходимо специално подсушаване след третирането. Не е необходимо прекомерно завишаване на дозите

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита ! Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта !