Arysta

Покрития за семена & Оцветители

Предимства
 • Подобрена защита, равномерно разпределение на прилаганите обеззаразители и силно прилепване към третираните семена
 • Понижена загуба на активно вещество при съхранение, транспорт и сеитба
 • Подобрен търговски вид на семената, висококачествено обеззаразяване
Обща информация

Употреба на продукта: Покрития за семена и оцветители, цветен подобрител за житни семена

Състав: Нетоксични пигменти

Формулация:Разтворим концентрат (СЛ)

Регистрационен номер: N/A

Химическо семейство: N/A

Начин на действие: Спомага за качествено третиране на семената. Нанасяне чрез дозираща система.

Опаковка:20л

Срок на годност:Вижте на опаковката

Условия за съхранение:Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите.

Регистрирана употреба
• Доза Слънчоглед Царевица Житни Памук

Лустеркот Супер Ред – червен

4 – 7 л/тон

1 – 3 л/тон

0,5 – 2 л/тон

4 – 7 л/тон

Лустеркот Дийп Блу – тъмно син

4 – 7 л/тон

   

4 – 7 л/тон

Лустеркот Блу – син

4 – 7 л/тон

   

4 – 7 л/тон

Лустеркот Грийн – зелен

4 – 7 л/тон

   

4 – 7 л/тон

Лустеркот Пърпъл – лилав

4 – 7 л/тон

   

4 – 7 л/тон

Лустеркот Силвър – сребро

2,5 – 5 л/тон

1 – 2 л/тон

1 – 2 л/тон

2,5 – 5 л/тон

Лустеркот – прахообразен

0,5 – 1 кг/тон

0,5 – 1 кг/тон

0,5 – 1 кг/тон

0,5 – 1 кг/тон

Ефикасност
 • Подобрява търговския вид, спомага за качествено третиране на семена
 • Отлична кълняемост
 • Без прашни емисии
 • Гладки и лъскави семена
 • Равномерно покритие
 • Безпроблемна сеитба
 • Добро покритие
 • Съвместимост на ПРЗ
Препоръки

Ако е необходима употреба в смес с други специфични продукти, да се направи предварителен тест за съвместимост.

Безопасност

Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта!