Arysta

Растежен регулатор

Атоник е високоефективен растежен регулатор синтезиран в Япония. Установено е стимулиращо влияние върху развитието на растенията. Подпомага транспорта и съхранението на асимилати, ускорява цялостно анаболитните процеси в растенията. Ускорява възстановяването на растения подложени на биотичен и абиотичен стрес, ограничавайки последствията. Атоник е формулиран за приложение при различни земеделски култури.

Предимства
  • Стимулира растежа и ускорява възстановяването след стрес предизвикан от ниски или високи температури, градушки, суша, слана, третиране с пестициди, особено хербициди
  • Значително ускорява усвояването, транспорта и разпределението на хранителните вещества
  • Ускорява синтеза на протеини, подпомага формирането и развитието на генеративните органи
  • Получава се по-висок добив и качествена продукция
Обща информация

Употреба на продукта: Атоник е високоефективен течен растежен регулатор, синтезиран за медицински цели, а по-късно е установено силното му стимулиращо влияние върху развитието на редица земеделски култури. Използва се за стимулиране на растежа и ускоряване на възстановяването след увреждания от градушки, слани суша и преовлажняване, ниски или високи температури, пестициди, силно нападение от болести, предозиране с азот.

Състав: Натриев пара-нитрофенолат 3 г/л + натриев орто-нитрофенолат 2 г/л + натриев 5-нитро гваиколат 1 г/л

Формулация:Разтворим концентрат (СЛ)

Регистрационен номер: Разрешен за употреба в Р. България със Заповед №РД-12-41/10.09.2004г. на МЗГ и Удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употреба на ПРЗ №. 01123-ПРЗ/26.05.2011.

Химическо семейство: Феноли

Начин на действие: След третиране на листната маса или семената Атоник бързо се асимилира от растителните тъкани. Активните съставки рязко ускоряват транспортните процеси в отделните клетки и цялостно – анаболизма в растението. Приемайки този допинг растенията понасят по-добре неблагоприятните климатични условия . Повишава ефикасността и скоростта на усвояване, на хранителните вещества и натрупването на асимилати.

Опаковка: 10л, 50мл, 20мл

Срок на годност:3 години, при правилно съхранение

Условия за съхранение:Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита.

Регистрирана употреба
Култура Доза Брой
третирания
Момент за прилагане Карантинен
срок
Домати 50 мл/дка
0.05 %
3 1. след разсаждане
2. във фаза бутонизация (поява на първа цветна китка)
3. следващи след около 10-14 дни
10 дни
Пипер 50 мл/дка
0.05%
2 1. преди цъфтеж
2. 14 след първото третиране
Лук 50 мл/дка
0.05%
1 за стимулиране добива от семена при:
– лук 3-та година, приложен преди разпукването
на ципата на съцветието
– с фунгицида срещу мана по лука
Мента 50 мл/дка
0.05%
1 приложен при усилен растеж на културата
Ефикасност

Ефектът от приложението на Атоник зависи главно от степента на стрес. Продуктът помага на растенията да се възстановят от стрес и да се развиват нормално. Приложен профилактично подобрява цялостно развитието на културата, като повишава добива и качеството на продукцията. Приложен 2-3 дни след третиране с хербициди подпомага преодоляването на хербицидния стрес и действа положително на културите.

Препоръки

Атоник е смесим с повечето регистрирани пестициди , като е препоръчително предварително да се направи тест за смесимост преди употреба. Използвайте продукта само при разрешените употреби и спазвайте условията и предпазните мерки, посочени върху опаковката, които са били определени въз основа на характеристиките на продукта и приложенията, за които се препоръчва. Винаги прилагайте съгласно регистрираната доза и съгласно препоръките от етикета.

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита! Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта!