Arysta

Фунгицид за контрол на мана по картофи и лози с предпазно действие

Предимства
  • Концентрирана формула с високо качество
  • Незабавен ефект с изкореняващо болестта действие
  • Гъвкава употреба в смеси с контактни фунгициди
  • Усвоява се бързо и не се измива от дъжд
  • Препоръчва се в интегрираните схеми за растителна защита
  • Не уврежда основните полезни видове организми
  • Не влияе негативно на ферментационните процеси и вкуса на гроздето
Обща информация

Употреба на продукта:Димикс е продукт в силно концентрирана, висококачествена формулация, специално разработен за борба срещу мана по лоза и мана по картофи. Иновативен фунгицид с предпазно, локално системно действие и силен лечебен и изкореняващ болестите ефект. Унищожава маните дори в напреднали стадии и дава възможност за формиране на нова чиста от болестта листна маса.

Състав: Диметоморф -500г/л

Формулация: Суспензионен концентрат (СК)

Регистрационен номер: Заповед №: РД 11-1107/ 24.06.2015г. на Изпълнителният директор на БАБХ и Разрешение № 01331- ПРЗ-2/ 21.07.2015г.

Химическо семейство: Морфолини

Начин на действие: ДИМИКС е морфолинов фунгицид, съдържащ диметоморф, който инхибира образуването на клетъчните стени на чувствителните гъбни патогени. Фунгицидът има трансламинарно (проникващо) действие, попаднал от едната страна на листа се придвижва до другата, като предпазва отлично цялата листна маса. Активното вещество инхибира образуването на клетъчни стени в чувствителните фитопатогени, спира развитието им и те загиват. Продуктът притежава локално-системно, предпазно, лечебно и антиспорулантно действие. Този продукт следва да се използва в смеси с разрешени формулации, съдържащи фолпет или манкоцеб. Прониква бързо в растенията и не се повлиява от валежи, паднали два часа след третиране

Опаковка: 1л, 30мл

Срок на годност:2 години

Регистрирана употреба
Култура Болест Доза Мах брой третирания Момент за приложение Карантинен срок Техника на приложение
Картофи* Срещу мана (Phytophthora infestans) 30-36 мл/дка 5 пъти за сезон, през 7 дни Листно приложение от фаза „разтваряне на първите листа на главното стъбло“ до фаза „плодовете от първото плодообразуване се сбръчкват, семената потъмняват“ (BBCH 11- 89) 7 дни Конвенцио-нална наземна техника
Лозя** Срещу мана (Plasmopara viticola) 34 мл/дка с фолпет

 

30мл/дка с манкоцеб

5 пъти за сезон, през 10 дни Листно приложение от фаза „съцветията се виждат изцяло“ до фаза „повечето от зърната се събират, затваряне на чепката на грозда“ (BBCH 53- 79) 28 дни

*Картофи: В комбинация с разрешени формулации, съдържащи манкоцеб.

**Лозя: В комбинация с разрешени формулации, съдържащи фолпет или в комбинация с разрешени формулации, съдържащи манкоцеб.

Ефикасност

Концентрирана формулация. Незабавен ефект, усвоява се бързо и не се измива от дъжд.

Препоръки

Избягвайте третиране с препарати от същата химическа група. Наблюдавайте състоянието на културите и прилагайте продукта още в началните фази на поява на болестта, при оптимални условия и с подходящо оборудване. Не чакайте до напредване на болестта и вегетацията. Не намалявайте дозите, винаги прилагайте съгласно регистрираната доза и съгласно препоръките от етикета. Употребете в съчетание с разрешените формулации манкоцеб и фолпет. Техниката за приложение да не се почиства в непосредствена близост до открити води. Да се избягва непрякото разпространение през канавките.

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита ! Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта !