Arysta

Банко е широкоспектърен, листен фунгицид, с контактно и предпазно действие, предназначен за превантивна защита или при поява на първи признаци срещу мана по картофи и по лоза.

Предимства
  • Течна високо-концентрирана удобна за употреба формулация
  • Превантивно и дълготрайно действие срещу широк спектър от гъбни патогени, отлично прилепване и устойчивост на отмиване от дъжд
  • Идеален партньор за фунгициди със системен механизъм на действие
  • Подходящ за употреба в смеси и проява на синергично действие към партниращите пестициди, което намалява риска от развиване на резистентност от патогените и гарантира по-висока ефикасност
  • Препоръчва се в Програмите за интегрирана растителна защита (IPM)
Обща информация

Употреба на продукта: Широкоспектърен фунгицид, действа контактно и предпазно срещу мана по лоза и картофи. Осигурява дълготрайна превантивна защита, като инхибира покълването на спорите и предотвратява заразяването. Подходящ за употреба в смеси с други фунгициди със системен механизъм на действие с цел допълване и засилване на ефекта от действието им, и предпазване от възможна проява на резистентност.

Състав: Хлороталонил – 500 г/л

Формулация: Суспензионен концентрат (СК)

Регистрационен номер: Удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на ПРЗ № 0312/01.12.2005 г.

Химическо семейство: Хлоронитрилите

Начин на действие: Превантивното действие се осигурява благодарение на взаимодействието на хлороталонила и клетките на патогена, които водят до нарушаване жизнените функции на гъбата. Хлороталонил е активно вещество със широкоспектърно и многостранно действие върху патогените, което инхибира множество ензимни реакции в техните клетки. По този начин се нарушават метаболизма и жизнените им функции, преустановява се спорообразуването и се разрушават клетъчните мембрани. Особено чувствителни са спорите по време на покълване, като по този начин се потиска заразяването.

Опаковка: 5л, 200мл, 20мл

Срок на годност : 3 години

Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинални и добре затворени опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита. Да се държи далеч от храни, напитки и фуражи.

Регистрирана употреба
Култура Болест Доза
мл/дка
Приложение Карантинен
срок
(дни)
Лоза Мана по лоза (Plasmopara viticola) 0,2%
(200 мл/дка)
Прибавете необходимото количество от препарата в малко вода, като разбърквате. Разбийте добре сместа и прибавете останалото количество вода. Препоръчва се направеният разтвор да се употреби веднага, не го пазете за следващи третирания. 14 дни
Картофи Мана по картофи (Phytophtora infestans) 200 мл/дка
Ефикасност

Отлично превантивно и дълготрайно действие срещу широк спектър от гъбни патогени.

Препоръки

Да се прилага съгласно регистрираните дози. Да се осигури добро покритие на работния разтвор върху цялата растителна маса за да се постигне максимален ефект. Най-добри резултати за културите се получат при превантивно приложение на продукта при благоприятни условия за развитие на болестите или при поява на първи симптоми на заболяване.

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита !

Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта !