Arysta

Каптан 80 ВГ е контактен фунгицид с отлично предпазно действие при широк кръг от болести по редица селскостопански култури

Предимства
  • Контактен фунгицид с предпазно действие
  • Многостранен инхибитор
  • Гарантирана ефективност при различни температури на въздуха
  • Дългосрочен ефект
Обща информация

Употреба на продукта:Каптан 80 ВГ е контактен фунгицид с отлично предпазно действие срещу струпясване, ескориоза и почвени патогени по редица селскостопански култури. Инхибитор на кислородния обмен в клетъчният метаболизъм, той задържа прорастването на спорите и не позволява развитието на мицела както в начални, така и в напреднали стадии на инфекцията

Състав: Каптан – 800 г/кг

Формулация: Вододиспергируеми гранули

Регистрационен номер: Разрешение №01376-ПРЗ-2/28.04.2016 г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита, на база Заповед №РД11-618/19.04.2016г. и №РД11-172/02.02.2016г. на ИД на БАБХ

Химическо семейство: Фталимиди

Начин на действие: Фунгицидът задържа прорастването на спорите и не позволява развитието на мицела както в начални, така и в напреднали стадии на инфекцията. Калибровайте правилно оборудването съобразно необходимото количество разтвор за хектар, съгласно дебита на пръскачката (л/мин), скоростта и ширината на междуредието, като се направи необходимото, за да се осигури равномерно разпределение на сместа

Опаковка: 10кг, 1кг, 200г, 100г, 15г

Срок на годност:3 години, при правилно съхранение

Условия за съхранение:Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита.

Регистрирана употреба
Култура Болест Момент за Приложение Доза
гр. ПРЗ/дка
Вода
л/дка
Карантинен
срок
(дни)
Мах брой третирания
Домати Картофена мана
(Phytophtora infestans)Сиво гниене (Botrytis cinerea)Алтернария (Alternaria solani)
При поява на първите симптоми 150 – 190 60-120 21 Максимум 6 приложения на сезон при семкови овощни, в т.ч. предцъфтежно третиране. Да не се прилага при ябълки от сортовете Делишъс и Уайнсеп и круши, сортове Анжу и Босковска масловка. Максимум 5 приложения при костилкови овощни  на сезон. Да не се извършват и други третирания с продукти, съдържащи фталимиди.
Ябълки

Круши

Дюли

Азиатски круши – „Наши“

Струпясване
(Venturia spp.)Ранно и късно кафяво гниене
(Monillia spp.)
Преди цъфтеж: BBCH 09-69 (зелените връхчета на листата са 5 мм над люспите на пъпките – край на цъфтежа: всички венчелистчета са паднали) 150 – 180 50 – 130 28
След цъфтеж:  BBCH 71-89  (размер на завръза до 10 mm; следцъфтежно окапване-консумативна зрелост: плодовете имат типичните за сорта вкус и твърдост) 50 – 110
Череши Къдравост
(Tafrina cerasi)
BBCH 01-11  (начало на набъбването на пъпките: показват се светлокафяви люспи със светлооцветени краища) 250 50 21
Сливи Кривули (мехурки) по сливите
(Tafrina pruni)
BBCH 01-11  (начало на набъбването на пъпките: показват се светлокафяви люспи със светлооцветени краища) 250 50 21
Праскови

Нектарини

Къдравост
(Tafrina deformans)
BBCH 01-11  (начало на набъбването на пъпките: показват се светлокафяви люспи със светлооцветени краища) 250 50 21
Праскови
Нектарини
Кайсии
Сливи
Череши
Ранно и късно кафяво гниене
(Monilia  spp.)Сачмянка
(Stigmina carpophila)
BBCH 60-89    (първи отворени цветове – консумативна зрялост) 150 – 180 80 – 120 21
Ранно и късно кафяво гниене
(Monilia  spp.)
BBCH 81-87  (начало на оцветяване – беритбена зрялост)
Ягоди
/в оранжерии
Сиво гниене
(Botrytis cinerea)
При поява на първите симптоми 150 40 – 60 14
Ефикасност

Каптан 80 ВГ не оказва ефект върху следващите култури в сеитбообращението. Сеитба на следващи култури – без ограничения. Ефикасен и безопасен при ниски и високи температури.

Препоръки

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: Максимум 6 приложения на сезон при семкови овощни, в т.ч. предцъфтежно третиране. Да не се прилага при ябълки от сортовете Делишъс и Уайнсеп и круши, сортове Анжу и Босковска масловка. Максимум 5 приложения при костилкови овощни на сезон. Да не се извършват и други третирания с продукти, съдържащи фталимиди. СМЕСИМОСТ: Капитан 80 ВГ е смесим с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита. Въпреки това преди употребата на смеси да се направи проверка за съвместимостта и поносимостта им от растенията. Да не се смесва с алкални пиретроиди и минерални масла и да не се използва непосредствено след тяхното приложение. Производителят не носи отговорност за последствия, произтичащи от смесване на различни продукти. Винаги прилагайте съгласно регистрираната доза и съгласно препоръките от етикета.

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита ! Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта !