Arysta

Системен фунгицид, с предпазно и лечебно действие, за контрол на почвени патогени, причиняващи кореново гниене.

Предимства
  • Цялостна защита срещу болестите
  • Действа профилактично и лечебно
  • Ефективен срещу сечене на тютюнев разсад
  • Продължително последействие
Обща информация

Употреба на продукта:Проплант 722 СЛ е системен фунгицид за контрол на почвени патогени – Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp.

Състав: Пропамокарб – хидрохлорид – 722 г/л

Формулация: Разтворим концентрат (СЛ)

Регистрационен номер: Въз основа на Протокол №42 от 1997г., Заповед №РД09-790/28.12.2002г. и Заповед №РД11-1666/06.11.2015г. и Разрешение №01105-ПРЗ-3/18.11.2015 г.

Химическо семейство: Карбамати и тиокарбамати

Начин на действие: Фунгицид, който се поема от корените и се транслоцира по цялото растение до надземните части. Има ограничено системно действие, когато се поема от листата. Контролира щамовете на гъби от клас Фикомицети, резистентни към използваните ацилаланинови фунгициди (металаксил, фуралаксил), тъй като има различен начин на действие в сравнение с тях. Продукта има последействие 8 седмици

Опаковка: 200л, 1л, 500мл, 100мл, 50мл, 2х5мл, 2х2мл

Срок на годност:2 години

Условия за съхранение:Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита

Регистрирана употреба
Култура Болест Доза Мах брой третирания Момент за приложение Карантинен срок Техника на приложение
Домати (в оранжерии) Почвени патогени
(Pythium spp., (Phytophtora spp.)
0.1% (10мл продукт на 10л вода) – с до 5 л/м2 работен разтвор Първо приложение 0-7 дни след засяване  и второ приложение 7-10 дни след първото Преди разсаждане – ВВСН00-10 (сухи семена – пълно разтваряне на котиледоните) Поливане на разсада
Пипер (в оранжерии) Почвени патогени
(Pythium spp., (Phytophtora spp.)
0.1% (10мл продукт на 10 л вода) – с до 5 л/м2 работен разтвор Първо приложение 0-7 дни след засяване, и второ приложение 7-10 дни след първото Преди разсаждане – ВВСН00-10 (сухи семена – пълно разтваряне на котиледоните) Поливане на разсада
Тютюнев разсад Сечене причинено от Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp. 20 мл/м2   4-6 дни преди разсаждане 14 дни Поливане на разсада (до достигане на преовлажня-ване)

Продуктът се  прилага чрез поливане или преовлажняване на почвата, поради което, преди употреба, трябва да бъде разтворен в препоръчаното количество вода в резервоара на оборудването за третиране.

Ефикасност

Цялостна защита срещу болести. Продължително последействие.

Препоръки

Ако е необходимо смесване, преди употребата на смеси да се направи проверка за съвместимостта и поносимостта им от растенията. Да не се прилага при горещо и сухо време. Винаги прилагайте съгласно регистрираната доза и съгласно препоръките от етикета.

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита ! Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта !