Arysta

Системен мощен фунгицид с предпазно действие срещу брашнеста мана по лозята. Силно концентрирана и висококачествена формулация

Предимства
  • Концентрирана формулация с високо качество
  • Силен лечебен ефект с изкореняващо болестта действие
  • Нов механизъм на действие, отличен за борба срещу резистентността
  • Усвоява се бързо и не се измива от дъжд
  • Не влияе негативно на вкуса на гроздето и ферментационните процеси
Обща информация

Употреба на продукта:Системен фунгицид с предпазно действие срещу брашнеста мана по лоза (Uncinula necator). Предпазно и силно лечебно действие с изкореняващ ефект. Унищожава брашнестата мана, даже и в напреднали стадии на развитие, като деструктурира гъбното тяло, преустановява спорообразуването и премахва налепа по листата. Дава възможност да формиране на чиста от болест листна маса.

Състав: спироксамин 500 г/л

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)

Регистрационен номер: Заповед № РД 11-1865/11.12.2015 г. на изпълнителният директор на БАБХ и Разрешение за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита № 01360-ПРЗ*-1/04.01.2016 г.

Химическо семейство: спирокеталамини

Начин на действие: Фунгицид с подчертано системно действие. Той въздейства на клетката на патогена. Подтиска биосинтеза на ергостерола по начин, различен от този на инхибиторите на деметилирането (DMI). Прониква бързо в растенията и по този начин не се повлиява от валежи, паднали два часа след третиране.

Опаковка: 1 л

Срок на годност:2 години

Условия за съхранение:Да се съхранява в оригинална опаковка, на сухо и добре проветриво място.

Регистрирана употреба
Култура Болест Доза Мах брой третирания Момент за приложение Карантинен срок Техника на приложение
 

Лозя

(десертни и винени сортове)

 

срещу брашнеста мана (Uncinula necator)

60 мл/дка 4 през вегетацията
интервал между приложения: 7-16 дни
от фенофаза BBCH 12 (от втори отворен  лист)  до края на вегетацията. Десертни сортове -14 дни;
винени сортове – 35 дни
 

Конвенцио нална наземна техника

Забележка: Препоръчва се интервала на третиранията да е 7-12 дни, когато условията са благоприятни за растежа на патогенните микроорганизми и 13-16 дни, когато рискът от заразяване е нисък.

Начин на приложение: Пръскане, с цел покриване на листната маса. Количеството на работния разтвор и налягането на пръскачката трябва осигурят добро овлажняване на листата.

Ефикасност

Ефективно предпазно и силно лечебно действие. Унищожава брашнестата мана дори в напреднали стадии на развитие. Дава възможност за формиране на нова, чиста от болестта листна маса. Усвоява се бързо и не се измива от дъжд

Препоръки

Рискът от развитие на резистентност у гъбата причинител на брашнеста мана (Uncinula necator) към СПИРОКС (спироксамин 50%) при определени условия може да бъде реален. За да се предотврати появата на резистентност, да се прилага следното:

  • Използвайте спироксамин само за превантивни цели и при редуване с фунгициди от други химични групи, с различни начини на действие.
  • Максимален брой приложения на вегетация: 4.

Винаги прилагайте съгласно регистрираната доза и съгласно препоръките от етикета.

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита ! Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта !