Arysta

Зоксис 250 СК е широкоспектърен фунгицид с трансламинарно и системно действие за контрол на голям брой гъбни болести (мани, брашнести мани, ръжди, сиво гниене и др.) при зърнено-житни, зеленчукови култури и ягоди.

Предимства
  • Широкоспектърен фунгицид подходящ за употреба при голям брой култури
  • Отлично контактно, предпазно и лечебно действие срещу основни болести по културите, като обикновени мани, брашнести мани, алтернариози, сиво гниене, ръжди и др.
  • Поема се от листата и зелените части на растението и се разпределя трансламинално
  • Силно изразен ефект на зеления лист – стимулира фотосинтезата и забавя стареенето на листата
  • По-ефективно се използва водата от растенията при неблагоприятни условията
  • Подобрява способността на растенията да използват ефективно хранителните вещества
Обща информация

Употреба на продукта: Зоксис 250 СК е фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие за контрол на гъбни болести при редица култури     

Състав: Азоксистробин – 250 г/л

Формулация: Суспензионен концентрат (СК)

Регистрационен номер: Удостоверение за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита № 01512/01.11.2017 и заповед №РД11-2128/19.10.2017г. на Изпълнителният директор на БАБХ

Химическо семейство: Стробилурин 

Начин на действие: Действа на чувствителните патогени и подтиска покълването на спорите и придвижването на зооспорите, нарастването на мицела и спороношението, като прекъсва енергийния обмен на електрони в митохондриите и не позволява синтеза на АТФ в тялото на патогена. В растенията засилва фотосинтезата и забавя стареенето на листата, като подпомага усвояването на хранителни вещества страничен (нефунгициден) ефект

Опаковка: 5л туба

Срок на годност : 2 години

Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита.

Регистрирана употреба
Култура Болест Приложение Интервал
между третирания
(дни)
Доза
мл/дка
Вода
л/дка
Карантинен
срок
(дни)

Пшеница

Брашнеста мана
(Blumeriagraminis)
Жълта ръжда
(Pucciniastriiformis)
Черна ръжда
(Pucciniagraminis)
Кафява ръжда
(Puccinia recondita)
Листни петна
(Septoria tritici)
Хелминтоспориоза  (Helminthosporium gramineum f. sp. tritici-repentis)
Листен пригор
(Rhynchosporium secalis)

 

ВBCH 32-69
(вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел – край на цъфтежа)

10-14

80-100

20-40

35

Ечемик

Брашнеста мана
(Erysiphegraminisf. sp. Hordei)
Кафява ръжда
(Puccinia recondita)
Листни петна
(Septoria tritici)
Мрежести петна
(Drechslera teres)
Листен пригор
(Rhynchosporium secalis)

 

ВBCH 32-69
(вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел – край на цъфтежа)

10-14

80-100

20-40

35

Тритикале

Брашнеста мана
(Blumeriagraminis)

Листни петна
(Septoria tritici)

ВBCH 32-69
(вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел – край на цъфтежа)

10-14

80-100

20-40

35

Ориз

Припламване (Чалгън) (Pyricularia oryzae)

Хелминтоспориоза  (Helminthosporium/
Dreschlera/ Cochliobolus
oryzae)

ВBCH 41-59
(ранна фаза на вретенене: горната част на стъблото леко удебелена – край на изметляването: възелът е на еднакво ниво с ушичките на флаговия лист)

10-14

100

20-40

28

Домати,
Патладжани

на открито
(или на закрито)

Мана
(Phytophthorainfestans)

Кафяви петна
(Alternariasolani)

Листна плесен
(Cladosporiumfulvum)

Брашнеста мана
(Oidium taurica)

ВBCH 10-85
(пълно разтваряне на котиледоните – 50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)

7-10

70-80 (64-80)

70-80 (64-80)

70-80
(64-80)

70
(64)

80

3

Краставици,
Корнишони

на открито

Брашнеста мана
(Erysiphe cichoracearum)

Мана 
(Pseudoperonospora cubensis)

Аскохитоза
(Didymella bryoniae)

ВBCH 10-85
(пълно разтваряне на котиледоните – 50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)

 

7-10

 

5-7

7-10

70

70-80

70-80

80

3

Краставици
(на закрито)

Брашнеста мана
(Erysiphe cichoracearum)

Мана 
(Pseudoperonospora cubensis)

Аскохитоза
(Didymella bryoniae)

ВBCH 10-85
(пълно разтваряне на котиледоните – 50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)

7-10

 

5-7

7-10

 64

64-80

64-80

80

3

Корнишони
(на закрито)

Брашнеста мана
(Erysiphe cichoracearum)

Мана 
(Pseudoperonospora cubensis)

Аскохитоза
(Didymella bryoniae)

ВBCH 10-85
(пълно разтваряне на котиледоните – 50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)

7-10

 

5-7

 

7-10

64

70-80

70-80

80

3

Пипер
на открито

(или на закрито)

 

Мана
(Phytophthorainfestans)

Кафяви петна  (Alternariasolani)

Листна плесен
(Cladosporiumfulvum)

Брашнеста мана
(Oidium lycopersici)

 

ВBCH 10-85
(пълно разтваряне на котиледоните – 50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)

7-10

70-80
(64-80)

70-80
(64-80)

70-80
(64-80)

 

70
(64)

80

3

Моркови
(на открито)

Алтернариоза
(Alternaria dauci)

Брашнеста мана
(Erysiphe polygoni)

ВBCH 10-49
(котиледоните напълно разтворени – край на нарастването на корена)

10-14

80-100

30-60

7

Грах,
Протеинов грах*

(на открито)

Антракноза *
(Colletotrichumpisi)

Сиво гниене *
(Botrytiscinerea)

Ръжда *
(Uromycespisi)

Брашнеста мана *
(Erysiphepisi)

Аскохитоза
(Didymelapisi)

ВBCH 10-69
(вижда се двойка обвивни листа – край на цъфтежа)

10-14

80-100

60-80

14

Зелен фасул
(на открито)

Ръжда
(Uromycesappendiculatus)

Сиво гниене
(Botrytiniafuckeliana)

ВBCH 10-69
(котиледоните напълно разтворени – край на цъфтежа)

10-14

80-100

60-80

7

Фасул с шушулки
(на открито)

14

Тиквички
на открито
(или на закрито)

Мана
(Pseudoperonosporacubensis)

Аскохитоза
(Didymella bryoniae)

ВBCH 10-79
(котиледоните напълно разтворени – девет и повече плода с типична форма и големина)

7-10

5-7

7-10

70
(64)

 

70-80
(64-80)

 

70-80
(64-80)

80

3

Тикви,
Дини,
Пъпеши*
на открито

(или на закрито)

Брашнеста мана
(Erysiphecichoracearum)

Мана 
(Pseudoperonosporacubensis)

Аскохитоза
(Didymella bryoniae)

ВBCH 10-85
(пълно разтваряне на котиледоните – 50% от плодовете са с типичен цвят на зреене)

7-10

 

5-7

 

7-10

70 *
(64) *

 

70-80 *
(64-80)

 

70-80 *
(64-80)

80

3

Ягоди
(на открито)

Брашнеста мана (Podosphaera aphanis)

ВBCH 10-85
(поява на първи лист – първи плодове със специфичния за сорта цвят)

7-10

80-100

60-80

3

Лук,
Лук шалот *
(на открито)

Мана *
(Peronosporadestructor)

Ръжда *
(Pucciniaallii/porri)

Пурпурни петна *
(Alternariaporri)

Шийно гниене
(Botrytisallii)

ВBCH 10-49
(първи лист (>3 см) ясно видим – листата са загинали. Върхът на луковицата е сух)

7-10

10-14

10-14

10-14

80-100

30-60

7

Праз лук
(на открито)

Мана
(Peronosporadestructor)

Ръжда
(Pucciniaallii/porri)

Пурпурни петна
(Alternaria porri)

ВBCH 13-49
(първи лист (>3 см) ясно видим – листата са загинали. Върхът на луковицата е сух)

7-10

10-14

10-14

80-100

30-60

15

Чесън
(на открито)

ВBCH 10-49
(първи лист (>3 см) ясно видим – листата са загинали. Върхът на луковицата е сух)

7

Брюкселско зеле
(на открито)

 

Черни петна
(Alternaria brassicae)

Пръстеновидни петна (Mycosphaerella brassicicola)

ВBCH 10-49
(котиледоните напълно разтворени – достигнат е типичния размер на главата)

10-14

80-100

60-80

14

Артишок
(на открито)

Брашнеста мана
(Leveillula taurica)
Мана
(Bremia lactucae)

ВBCH 10-49

7-10

80-100

80-100

7

Аспержи
(на открито)

Ръжда по аспержите (Puccinia asparagi)
Стемфилиум 
(Stemphylium vesicarium)

ВBCH 10-93

10-14

80-100

60-80

Заявление за наводнени оризища (10 cm вода)

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Максимален брой приложения: 2 за всички култури

С конвенционална наземна техника

Ефикасност

Широкоспектърен фунгицид подходящ за голям брой култури.

Отлично контактно, предпазно и лечебно действие.

Препоръки

За да се избегне развитието на резистентност, да се прилага максимално 2 пъти за вегетационен период, като следващите третирания да са с продукти с различен механизъм на действие. Да се спазват сроковете за приложение и регистрираните дози. Най–добри резултати се получат при превантивно приложение на куртурите – при благоприятни условия за развитие на болестите или при поява на първи симтоми на болестта. Преди употребата на смеси да се направи проверка за съвместимостта и поносимостта им от растенията

Безопасност

Прилагайте безопасно продуктите за растителна защита !

Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта !