Arysta

Силит 544 СК е контактен и локално-системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо заразата действие, срещу основни гъбни болести при овощните култури – струпясване по ябълки и круши, бяла ръжда и листен пригор по череши и вишни, къдравост по праскови и нектарини, листни петна и антракноза по маслината.

Предимства
  • Висококачествена, концентрирана, течна формулация, със силно контактно и проникващо действие
  • Отлично предпазно действие, включително и при неблагоприятни условия с период на защита 7-10 дни
  • Стопиращо и изкореняващо заразата действие, включително и при установяване на първи симптоми  – до 48 часа след паднал дъжд
  • Бързо проникване и образуване на защитен слой в растителните тъкани (валеж паднал 2 часа след приложение на Силит 544, не оказва негативно влияние върху действието на продукта)
  • Ефикасността на продукта не се влияе от ниски и високи температури, като формулацията на Силит 544 СК позволява да се прилага и върху влажни повърхности
Обща информация

Употреба на продукта:  Силит 544 СК е контактен и локално-системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо заразата действие срещу основни гъбни болести при овощните култури – струпясване по ябълки и круши, бяла ръжда и листен пригор по череши и вишни, къдравост по праскови и нектарини, листни петна и антракноза по маслината.

Състав: Додин  – 544 г/л

Формулация: Суспензионен концентрат (СК)

Регистрационен номер: Разрешение № 01507-ПРЗ-1/30.10.2017г. за пускане на пазара и употребата на продукт за растителна защита, на база Заповед № РД11-2067/17.10.2017 г. на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните.

Химическо семейство: Гуанидин

Начин на действие: Силит 544 СК е високо-концентрирана, течна формулация, съдържаща активното вещество Додин – единственото активно вещество от семейството на гуанидин. Действието му върху патогена се изразява в разрушаване на клетъчните мембрани. Молекулите на Додин са сходни с фосфолипидите в клетъчните мембрани на гъбите и лесно се вмъкват между тях, като разрушават връзките помежду им. По този начин се нарушава целостта на мембраната в следствие, на което клетките се дехидратират и умират.

Опаковка: 5 л, 1л, 50мл

Срок на годност : 3 години, при правилно съхранение

Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения,  далеч  от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита.

Регистрирана употреба
Култура Болест Приложение Доза
мл ПРЗ/дка
Вода
л/дка
Карант
инен
срок
(дни)
Ябълки
Круши
 

Струпясване по ябълки
(Venturia inaequalis)

Струпясване по круши
(Venturia pyrina)

Начало на набъбване на листни пъпки
(ВBCH 01) до 60 дни преди прибиране на реколтата
125 20-150 60
Череши
Вишни
Листни петна по череша (бяла ръжда)
(Blumeriella jaapii  (синоним: Coccomyces hiemalis)

Гномониоза
(Apiognomonia erythrostoma (синоним: Gnomonia erythrostoma))

Първи отворени цветове (BBCH 60) до 2 седмици преди прибиране (BBCH 79 – плодовете са 90% от окончателната си големина) или след прибиране на реколтата 125 50-150 14
Праскови
Нектарини и произлизащите от тях хибриди
 

Къдравост
(Taphrina deformans)

Начало на набъбване на пъпките (BBCH 01)
до край на цъфтеж
(BBCH 69)
или (ВВСН 95-97) след опадане на 50% на листата до пълен листопад (есен)
165 50-150 75
Маслини Листни петна по маслината
(Cycloconium oleaginum)

Антракноза
(Glomerella cingulata)

От развитие на първите листа (BBCH 11) до край на цъфтеж (BBCH 69) или през есента (преди и след прибиране на реколтата) 125-165 100 7
Ефикасност

Силит 544 СК осигурява превантивна и дълготрайна защита, както и лечебно действие в начални фази на развитие на заразата. Бързо прониква в тъканите на растенията и образува защитен слой. Валежи, паднали 2 часа след приложение, не се отразяват неблагоприятно върху ефикасността на продукта. Ефикасен срещу основни гъбни болести при овощните култури – струпясване по ябълки и круши, бяла ръжда и листен пригор по череши и вишни, къдравост по праскови и нектарини, листни петна и антракноза по маслината.

Препоръки

Преди употребата на смеси да се направи проверка за съвместимост и поносимост от растенията. Силит 544 СК не е съвместим с някои активни вещества, като: сяра, бордолезов разтвор, динокап, феноксикарб, цинк, мед и вар.

Безопасност

Преди всяка употреба прочетете указанията от етикета и информацията за продукта!